Sistem Tasarımı ve Gereksinim Türetimi

Doğru işleyen bir sisteme sahip olabilmenin, ilk aşamada doğru ve kapsamlı bir analize bağlı olması bilinci ile Altima olarak ana faaliyet alanımızı analiz ve gereksinim türetimi olarak belirledik. Orta ve büyük ölçekli yazılım projelerinde kodlama ve test süreci kadar zaman alabilecek bu iki süreç, doğru işletildiği takdirde proje toplam süresini kısaltacak ve maliyet etkin çözüm oluşmasını sağlayacaktır.

Analiz ve Gereksinim Türetimi tecrübe gerektiren kritik faaliyetlerdir. Ekibimiz bu iki süreci en etkin biçimde yürütecek tecrübeye sahiptir. Uzman ekibimizle görevlerinizi ve süreçlerinizi analiz edelim. Platformunuza uygun en doğru ihtiyaçları beraber belirleyelim. Belirlediğimiz ihtiyaçların gerçekleme planlamasını yapalım. Değişme durumunda olana ihtiyaçlarınızı doğru şekilde ve zamanında canlı sisteme aktaralım.

Süreç adımlarımız:

  1. İlk Analiz çalışması: Bu çalışma Altima Proje Sorumlusu, analiz ekibi ve müşteri yetkilileri ile bir veya birkaç toplantı ile gerçekleştirilir. Bu toplantı/toplantılar sırasında müşterinin faaliyet alanı, süreçleri ve ihtiyaçları hakkında genel bilgi alınır
  2. Araştırma/inceleme çalışması: İlk Analiz çalışması sonrası müşteriden alınan bilgiler, varsa dokümantasyon sonrası Altima tarafından konu ile ilgili dünya çapında yapılan çalışmalar ve teknoloji araştırılır. Müşteri ile yapılacak çalışmanın taslak planı ve bütçesi çıkarılır, raporlanır. Rapor onaya sunulur.
  3. Analiz ve Gereksinim Türetimi çalışması: Raporun onaylanması sonrası Altima Proje Sorumlusu ve analiz ekibi, müşterinin uzman ekibinin katılımı ile beraber işletmenin fonksiyonları ve süreçleri konusunda detaylı analiz çalışmaları yürütür. Bu çalışmalar boyunca türetilen gereksinimler “gereksinim takip aracı” altında kayda alınır.
  4. Sonuçların derlenmesi: İteratif bir şekilde yürütülen Analiz ve Gereksinim Türetimi çalışması sonrasında yazılım mimarisi, yazılım gereksinim seti ve canlı çalışma platformunun tanımladığı sonuç raporu müşteri onayına sunulur.

Destek ve süreklilik: Değişen veya eklenen ihtiyaç ve süreç adımlarına yönelik Analiz ve Gereksinim Türetimi uyumlama çalışmaları sözleşme süresi buyunca yapılır.